PNEUSERVIS

  • opravy pneumatik
  • montáž/demontáž
  • huštění
  • vyvážení
  • mytí disků
  • prořezávání pneumatik k tomu určených
  • uskladnění pneumatik